Awards & Winners

Golden Rooster Award for Best Director

Golden Rooster Awards

Check all the winners of Golden Rooster Award for Best Director presented under Golden Rooster Awards since 1981 .


Peter Chan

Honored for : American Dreams in China

Nominations 2013 »

Nominee Nominated Work
Peter Chan American Dreams in China
Feng Xiaogang Back to 1942
Jing Wang Feng Shui
Wong Kar-wai The Grandmaster

Chen Li

Honored for : Love on the Gallery Bridge

Nominations 2011 »

Nominee Nominated Work
Feng Xiaogang Aftershock
Cai Ning My Mongolian Mother
Chen Li Love on the Gallery Bridge
Zhanjun An Through Stunning Storms
Feng Gao The Old Village
Meng Zhang Piano in a Factory

Feng Xiaogang

Honored for : Assembly

Nominations 2009 »

Nominee Nominated Work
Feng Xiaogang Assembly
Gordon Chan Painted Skin

Huo Jianqi, Li Yin

Honored for : The Forest Ranger, The Knot

Nominations 2007 »

Nominee Nominated Work
Huo Jianqi The Forest Ranger
Li Yin The Knot
Qunshu Gao Tokyo Trial
Zhang Zhiliang A Battle of Wits

Ma Liwen

Honored for : You and Me

Nominations 2005 »

Nominee Nominated Work
Ma Liwen You and Me
Lu Chuan Kekexili: Mountain Patrol
On the Mountain of Tai Hang

Peng Xiaolian

Honored for : Shanghai Story

Nominations 2004 »

Nominee Nominated Work
Peng Xiaolian Shanghai Story
Zhang Yimou House of Flying Daggers

Zhang Yimou

Honored for : Hero

Nominations 2003 »

Nominee Nominated Work
Zhang Yimou Hero
Huo Jianqi Nuan
Zheng Dongtian My Bitter Sweet Taiwan

Yazhou Yang

Honored for : For the Children

Nominations 2002 »

Nominee Nominated Work
Yazhou Yang For the Children
Chen Kaige Together

Chen Kaige

Honored for : Together

Nominations 2002 »

Nominee Nominated Work
Yazhou Yang For the Children
Chen Kaige Together

Huo Jianqi

Honored for : A Love of Blueness

Nominations 2001 »

Nominee Nominated Work
Huo Jianqi A Love of Blueness
Huang Jianxin Marriage Certificate
Yinnan Ding To Be with You Forever

Zhang Yimou, Chen Guoxing

Honored for : The Road Home, Roaring Across the Horizon

Nominations 2000 »

Nominee Nominated Work
Zhang Yimou The Road Home
Chen Guoxing Roaring Across the Horizon

Zhang Yimou

Honored for : Not One Less

Nominations 1999 »

Nominee Nominated Work
Zhang Yimou Not One Less
Teng Wenji Rhapsody of Spring
Huo Jianqi Postmen in the Mountains

Mai Lisi, Fu Sai

Honored for : Genghis Khan

Nominations 1998 »

Nominee Nominated Work
Mai Lisi Genghis Khan
Fu Sai Genghis Khan
Bingliu Hu Live in Peace

Bingliu Hu

Honored for : Live in Peace

Nominations 1998 »

Nominee Nominated Work
Mai Lisi Genghis Khan
Fu Sai Genghis Khan
Bingliu Hu Live in Peace

Wu Tianming

Honored for : The King of Masks

Nominations 1996 »

Nominee Nominated Work
Wu Tianming The King of Masks
Ye Daying Red Cherry

Huang Jianxin, Yazhou Yang

Honored for : Bei kao bei, lian dui lian

Nominations 1995 »

Nominee Nominated Work
Huang Jianxin Bei kao bei, lian dui lian
Yazhou Yang Bei kao bei, lian dui lian
Zhou Xiaowen Ermo

He Ping

Honored for : Red Firecracker, Green Firecracker

Nominations 1994 »

Nominee Nominated Work
He Ping Red Firecracker, Green Firecracker

Xia Gang

Honored for : Da Sa Ba

Nominations 1993 »

Nominee Nominated Work
Xia Gang Da Sa Ba

Zhou Sun

Honored for : The True-Hearted

Nominations 1992 »

Nominee Nominated Work
Zhou Sun The True-Hearted
Jian-zhong Huang The Spring Festival

Xie Tieli, Yuan Zhao

Honored for : A Dream of Red Mansions

Nominations 1990 »

Nominee Nominated Work
Li Qiankuan Black Snow
Xiao Guiyun Black Snow
Xie Tieli A Dream of Red Mansions
Yuan Zhao A Dream of Red Mansions

Li Qiankuan, Xiao Guiyun

Honored for : Black Snow

Nominations 1990 »

Nominee Nominated Work
Li Qiankuan Black Snow
Xiao Guiyun Black Snow
Xie Tieli A Dream of Red Mansions
Yuan Zhao A Dream of Red Mansions

Wu Ziniu

Honored for : Evening Bell

Nominations 1989 »

Nominee Nominated Work
Wu Ziniu Evening Bell
Huang Jianxin Samsara
Jiashan Mi The Troubleshooters

Wu Tianming

Honored for : Old Well

Nominations 1988 »

Nominee Nominated Work
Wu Tianming Old Well
Zhang Yimou Red Sorghum
Shuqin Huang Woman Demon Human

Yinnan Ding

Honored for : Sun Zhongshan

Nominations 1987 »

Nominee Nominated Work
Yinnan Ding Sun Zhongshan
Xie Jin Hibiscus Town

Xueshu Yan

Honored for : In the Wild Mountains

Nominations 1986 »

Nominee Nominated Work
Xueshu Yan In the Wild Mountains

Zifeng Ling

Honored for : The Border Town

Nominations 1985 »

Nominee Nominated Work
Zifeng Ling The Border Town
Xie Jin Wreaths at the Foot of the Mountain
Lu Xiaoya The Girl in Red
Zhang Yuan Girl from Mt. Huangshan
Yu Yanfu Girl from Mt. Huangshan

Zhao Huanzhang

Honored for : Our Niu Baisui

Nominations 1984 »

Nominee Nominated Work
Hu Bingdang Voice from Hometown
Zhao Huanzhang Our Niu Baisui

Wu Yigong

Honored for : My Memories of Old Beijing

Nominations 1983 »

Nominee Nominated Work
Wu Yigong My Memories of Old Beijing
Zifeng Ling Rickshaw Boy

Yin Cheng

Honored for : Xi'an Incident

Nominations 1982 »

Nominee Nominated Work
Yin Cheng Xi'an Incident
Zheng Dongtian Neighbor
Xu Guming Neighbor
Choui Khoua Shang shi

Xie Jin

Honored for : Legend of Tianyun Mountain

Nominations 1981 »

Nominee Nominated Work
Xie Jin Legend of Tianyun Mountain
Wu Yonggang Evening Rain
Wu Yigong Evening Rain