Awards & Winners

2001 Japan Academy Prize

Check winners and nominations of 2001 Japan Academy Prize. Check awards winners of 24th Japan Academy Prize. (Click on the Award name to show winners and nominees)

24th Japan Academy Prize

Japan Academy Prize for Picture of the Year

Takashi Koizumi

Honored for : After the Rain

Nominations »

Nominee Nominated Work
Takashi Koizumi After the Rain
Kinji Fukasaku Battle Royale
Junji Sakamoto Face
Yoji Yamada Gakko IV: 15-Sai
Setsur? Wakamatsu Whiteout
Japan Academy Prize for Outstanding Performance by an Actor in a Leading Role

Akira Terao

Honored for : After the Rain

Nominations »

Nominee Nominated Work
Akira Terao After the Rain
Tatsuya Fujiwara Battle Royale
K?ji Yakusho Dora-Heita
Naoto Takenaka By Player
Yuji Oda Whiteout
Japan Academy Prize for Outstanding Performance by an Actress in a Leading Role

Sayuri Yoshinaga

Honored for : Nagasaki burabura bushi

Nominations »

Nominee Nominated Work
Sayuri Yoshinaga Nagasaki burabura bushi
Yoshiko Miyazaki After the Rain
Rena Tanaka First Love
Mitsuko Mori Kawa no nagare no you ni
Nanako Matsushima Whiteout
Japan Academy Prize for Outstanding Performance by an Actor in a Supporting Role

Koichi Sato

Honored for : Whiteout

Nominations »

Nominee Nominated Work
Koichi Sato Whiteout
Hidekazu Akai Gakko IV: 15-Sai
Tetsur? Tamba Gakko IV: 15-Sai
Shirô Mifune After the Rain
Tsurutaro Kataoka Dora-Heita
Japan Academy Prize for Outstanding Performance by an Actress in a Supporting Role

Mieko Harada

Honored for : After the Rain

Nominations »

Nominee Nominated Work
Mieko Harada After the Rain
Rei Asami Gakko IV: 15-Sai
Mieko Harada First Love
Michiyo Okusu Face
Reiko Takashima Nagasaki burabura bushi
Japan Academy Prize for Director of the Year

Junji Sakamoto

Honored for : Face

Nominations »

Nominee Nominated Work
Junji Sakamoto Face
Yoji Yamada Gakko IV: 15-Sai
Takashi Koizumi After the Rain
Kinji Fukasaku Battle Royale
Setsur? Wakamatsu Whiteout
Japan Academy Prize for Screenplay of the Year

Akira Kurosawa

Honored for : After the Rain

Nominations »

Nominee Nominated Work
Isamu Uno Face
Shin'ichi Ichikawa Nagasaki burabura bushi
Akira Kurosawa After the Rain
Yoji Yamada Gakko IV: 15-Sai
Emiko Hiramatsu Gakko IV: 15-Sai
Kenta Fukasaku Battle Royale
Junji Sakamoto Face
Japan Academy Prize for Outstanding Achievement in Cinematography

Shoji Ueda

Honored for : After the Rain

Nominations »

Nominee Nominated Work
Shoji Ueda After the Rain
Mutsuo Naganuma Gakko IV: 15-Sai
Yukio Isohata Dora-Heita
Tatsuo Suzuki Nagasaki burabura bushi
Hideo Yamamoto Whiteout
Japan Academy Prize for Outstanding Achievement in Art Direction

Yoshir? Muraki

Honored for : After the Rain

Nominations »

Nominee Nominated Work
Yoshir? Muraki After the Rain
Mitsuo Degawa Gakko IV: 15-Sai
Yoshinobu Nishioka Dora-Heita","Nagasaki burabura bushi
Fumio Ogawa Whiteout
Japan Academy Prize for Outstanding Achievement in Sound Recording

Osamu Onodera

Honored for : Whiteout

Nominations »

Nominee Nominated Work
Osamu Onodera Whiteout
Kazumi Kishida Gakko IV: 15-Sai
Kenichi Benitani After the Rain
Kunio Ando Battle Royale
Yôji Takemoto Nagasaki burabura bushi
Maiku Samata Nagasaki burabura bushi
Japan Academy Prize for Outstanding Achievement in Film Editing

Hirohide Abe

Honored for : Battle Royale

Nominations »

Nominee Nominated Work
Hirohide Abe Battle Royale
Hideto Aga After the Rain
Chizuko Osada Dora-Heita
Hiroshi Miyake Nagasaki burabura bushi
Yoshifumi Fukazawa Whiteout
Japan Academy Prize for Outstanding Achievement in Music

Masaru Satoh

Honored for : After the Rain

Nominations »

Nominee Nominated Work
Masaru Satoh After the Rain
Masamichi Amano Battle Royale
Yasuhiro Kobayashi Face
Michiru Oshima Nagasaki burabura bushi
Norihito Sumitomo Whiteout
Keishin Whiteout
Japan Academy Prize for Outstanding Foreign Language Film

Dancer in the Dark

Nominations »

Nominee Nominated Work
Dancer in the Dark
American Beauty
Gladiator
The Green Mile
Shiri
Japan Academy Prize for Outstanding Achievement in Lighting Direction

Takeji Sano

Honored for : After the Rain

Nominations »

Nominee Nominated Work
Takeji Sano After the Rain
Sosuke Yoshikado Gakko IV: 15-Sai
Kazuo Shimomura Dora-Heita
Kiyohito Ando Nagasaki burabura bushi
Yoshikazu Motohashi Whiteout
Japan Academy Prize for Popularity Award

Battle Royale

(Most Popular Film)
Japan Academy Award for Newcomer of the Year

Mansai Nomura

Honored for : Onmyoji