Awards & Winners

Dhananjay Kulkarni

Dhananjay Kulkarni is a cinematographer.

Awards by Dhananjay Kulkarni

Check all the awards nominated and won by Dhananjay Kulkarni.

2007


ITA Award for Best Videography
Honored for : Aur Ek Kahani
(Meri Pehli Chatra)

2006


ITA Award for Best Videography
Honored for : Aur Ek Kahani
(Kaun Jeeta kaun Hara)